lăng nhăng

trong mưa có cháy…


Sep 9, ’08 1:28 PM

1-sáng nay mưa

cũng như hôm qua mưa

vậy thôi….

anh vừa đi vừa hỏi

em có đủ sức yêu một ai đó không?

em có đủ sức đón bão không?nhưng những điều ấy lớn lao quá

anh hỏi những điều nho nhỏ vậy:

-em có đủ sức không bỏ chạy trước anh không?

-em có đủ sức không bối rối trước anh không?

-em có đủ sức dám khóc trên vai anh khi muốn không?

-em có đủ sức không run chân trước những lời đồn thổi

-có thật và không có thật từ anh không?

…nhưng ca ngợi lẫn nguyền rủa?

-em có đủ sức sống trong sợ hãi không?

3-nếu không…

anh báo trước

đừng có nghịch lửa

cất cái zippo đi

tránh xa cây xăng

và tránh xa anh

trước khi quá muộn.

sáng nay mưa

như hôm qua mưa

trong mưa có gió

trong mưa có ướt

trong mưa có cháy

cẩn thận em…

Advertisements