tôi thích

tìm được một bài thơ của vđd…


Aug 14, ’08 3:09 AM

khi không chợt nhớ cô bán quán

vừa quậy cà phê vừa ca cải lương

ngã ba ven sông nghiêng chùm bình bát

áo bà ba đỏ một sắc bông hường

ta ngán ngẩm những ghế bàn đỏm dáng

những quán “rương cầm” Phú Quang phát chán

mùi tây giả cầy

ta quảy ba lô về phía ấy

ngó mù u buồn rụng sông đầy

ta ngán những chỗ ngồi õng ẹo

những Hàn Thuyên laptop khoe hàng

những đong đưa sặc mùi son phấn

cho nó sang

ta quảy ba lô đi thôi

lục bình đợi đấy hãy khoan trôi

gặp ta thì nở bông tim tím

rồi sẽ chào nhau theo nước xuôi…

(võ đắc danh-cà mau 2003)

p/s: hôm qua tôi treo blast 4 câu thơ của vđd,nhiều bạn nói bất ngờ vì lâu nay chỉ đọc bút ký của anh.tôi post nguyên bài thơ này.Danh có làm thơ dù rất ít.

Advertisements