lăng nhăng

thõng tay rời chợ …


July 23′ 08

1.

thõng tay rời khỏi chợ cười

thở phào suýt nữa đi đời nhà ma

thõng tay rời chợ phù hoa

thở ra suýt nữa thì ta đi đời

thõng tay rời khỏi chợ trời

hú hồn! thấy được cõi người bất minh

thõng tay rời khỏi chợ tình

thấy da gà nổi cùng mình ta ơi!

2.

thõng tay rời chợ vỉa hè

tụt quần jeans bỏ bên lề chợ đông

cười im một nụ vắng không

áo pull một nhát cởi phăng ta về

nhớ làm chi chút bùa mê

đêm qua hoa rụng bên hè quá thơm

nghiêng người rửa mặt phấn son

treo luôn giày mọi- chân thon rất lành

đêm qua trăng té gãy cành…

Advertisements