lăng nhăng

thay lời muốn nói…


Jul 15, ’08 12:54 PM

…chủ nghĩa xã hội tới rồi

nông dân nó tậu xe hơi hà rầm

phải chi má đẻ trên đầm

bây giờ kwan đã biết cầm vô lăng

má ơi! con tiếc tiền xăng!

.kính cẩn tặng anh võ đắc danh-cựu nông dân cà mau.người đưa xe hơi đời mới cho đi còn “cảm ơn” thằng mượn xe rối rít.ngu (à quên!) tốt đến thế là khùng (à quên!) cùng!

Advertisements