lăng nhăng

thơ trích…


Aug 31, ’08 2:37 PM

bắn mũi tên vào thành

báo rằng:

ta sẽ cướp

một di sản buồn phiền

ta sẽ cướp những gì thuộc về lãng quên

nỗi im lặng muôn trùng trong đôi mắt thâm đen.

nỗi nhẫn nại trên vai gầy

đường về mưa não nùng.

những đêm dài chờ sáng không có một tin vui…

bắn mũi tên vào thành

ta báo tin

ta cướp!

xiềng xích ngỡ không gì chặt được…

ta đã hôn lên những dấu chỉ địa ngục…

đắm đuối

và xóa nó bằng môi ta…

(trích biển nghìn thu không thèm ở lại…)

Advertisements