tào lao

quê’Trảng bom!”


…cuối cùng bỗng nhớ ra cái kênh Star Sports.để chuyển qua coi bóng đá

thà nghe câu được câu không còn hơn nghe quý vị “chiên gia” nhà mình bình luận kiểu:”nếu đừng phung phí cơ hội tuyển Nga sẽ vô địch” .muốn hỏi “này!thế có cái đội nó đá mà nó MUỐN ‘phung phí cơ hội thật ấy à?”

còn vô số” bình loạn” ngớ ngẩn và ca cẩm bài Chiều Mát-xco7- Va” về một đội LIÊN XÔ quá vãng từ đời tám hoánh.Nga mafia đầu trọc nó không phải anh Cô dzắc hay anh Paven “đời ta chỉ sống có một lần thôi…” Putin nó đã không muốn nhớ, ta “ám ảnh,,hoài nhớ,”ăn mày dĩ vãng giùm lâu quá”,khổ lắm!

Thiên Nga dãy đành đạch chẳng kịp có cơ hội mà “phung phí” “Hồ Thiên Nga Putin” bây giờ toàn tắm truồng tập thể sướng thế, đá đấm cái gì?

“nếu có đội hình như Brasil.tuyển VN sẽ …vô địch Châu á!…” đấy là bình luận của chú nhóc cạnh nhà

trẻ con nói nghe dễ thương làm sao

Advertisements