lăng nhăng

Paris không Nguyên Sa…


Aug 19, ’08 1:30 AM

“paris bây giờ là buổi chiều

bên anh chắc là buổi tối?”

-thưa em buổi tối

“nói chuyện tí được không?”

-em cứ nói.

-lâu ngày không gặp còn đẹp như hồi đó không?

“he he anh lại đùa dzai

em lúc nào chả “tốn giai”

-này! chuyện gì thì chuyện nhưng không sông seine-không Apolinaire-không vườn Lục Xâm-không cột đèn-không sân ga-không sương mù-không Nguyên Sa,không Cung Trầm Tưởng-không rượu đỏ ,không tóc vàng sợi nhỏ nhá! giờ nói đi!…

“nhà mình bây giờ nhiều chuyện buồn ghê!”

-lại gì nữa đây-không chính chị chính em nhá!

“nhà mình bây giờ nhiều chuyện khôi hài ghê!”

-đã bảo không chính em chính chị!

‘nhà mình bây giờ nhiều chuyện tái tê…”

-này! nhắc ba lần rồi nhá!

‘nhà mình bây giờ…”

-này! có thôi không hả?

-đã bảo!

-nhà mình lúc nào cũng vươn cao

-nhà mình lúc nào cũng đẹp biết bao

-nhà mình lúc nào cũng phát triển rào rào

-dù xăng có lên một tí-dù đi chợ có nhẹ hầu bao một tí

-dù có tham nhũng nhiều tí-nhưng đâu có sao.truyền hình vẫn ca nhạc ngọt ngào…

-ê! ê!…

-alo! alo!

-hơ!…hơ!..

-alo! alo!

-sao” …ra đi mà không bảo gì nhau?”

-sao cúp máy

-mà không chào?

Advertisements