lăng nhăng

nhà thơ…


Jun 29, ’08 2:50 PM

..vết đạn này là của anh

…vũng máu này là của em

…bông hồng này là của anh

…cái hòm này là của em

…amen!

(michael corleone.khu phố …phường …quận…)

p/s:trích từ tuyển tập “gun & rose” của các nhà thơ “gốc” Ý: joe pesci,marlon brando,al pacino & robert de niro…từng đọc ở Trieste caffe -san francisco 1970…

Advertisements