lăng nhăng

nhảm


tự dưng nhớ áo đỏ

lá bàng đang màu gì?

tự dưng nhớ áo đỏ

hanoi đang màu chi?

aaaaaaaaaaaaaaaaaa….

tự dưng nhớ áo trắng

tự dưng nhớ áo hoa

tự dưng nhớ áo tím

tự dưng nhớ cà sa.

abcdefiklmnsopqyxxxxxx….

tự dưng nhớ Phú Nhuận

tự dưng nhớ Tân Bình

tự dưng nhớ mọi Quận

lung tung và linh tinh…

tự dưng nhớ Tần Chính

tự dưng nhớ Hussen

tự dưng nhớ Polpot

nhớ luôn Bin Landen

xyzxyzxyzxyzxyzxyzyxyzxyz…

tự dưng nhớ con đường

xóc như là lộn ruột

hèn chi những tình yêu

rụng sau lưng lộp bộp

tự dưng nhớ tóc ngắn

tự dưng nhớ tóc dài

tự dưng nhớ không tóc

nhớ luôn đầu hifi

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb…

tự dưng bỏ thành phố

tự dưng bỏ vỉa hè

tự dưng muốn bỏ…mạng

bỏ luôn cái xác ve…

qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq…

tự dưng không gì cả

mà nổi khùng lên đ…ê…ê…!

(trích” biển nghìn thu không thèm ở lại…”để đó từ từ in…)

Advertisements