lăng nhăng

một ví dụ về bài luận kém nhất toàn “thì,mà,là”…


Jul 1, ’08 6:30 PM

kiến trúc thì ‘xài tạm”

nhiếp ảnh thì cầm nhầm

âm nhạc thì chôm chỉa

văn chương thì ‘diệu thủ”

kịch bản thì mượn đỡ

điêu khắc thì copy

nhìn đâu cũng thấy khả nghi

nhưng “tuyên ngôn nghệ thuật” thì như thánh phán .

cái gì cũng trộm.

tử tế,tự trọng phơi sương chẳng ma nào thèm lấy

trộm đạo bây giờ có học và thông minh!

cái gì không ra tiền thì ‘tự trọng”không lấy

thì ta về nhà ,trồng củ riềng lườm mấy con cún

vui hơn!

Advertisements

One thought on “một ví dụ về bài luận kém nhất toàn “thì,mà,là”…

Đã đóng bình luận.