lăng nhăng

một trò chơi vu vơ…


em tin không
con chuồn chuồn bảy màu chết dưới bông hoa xanh biếc
như pha lê
không biết bông hoa ấy có thật?
nhưng con chuồn chuồn bảy màu chết thật
nó thành con cá bảy màu
lửng lơ trong giấc mơ anh đêm qua
nhưng con mèo tam thể không ngủ
nó chờ đến canh ba
tát vỡ giấc mơ anh như vỡ bọt xà phòng
giấc mơ đi tong
nó xơi con cá bảy màu
nhát một
hồn cá bay lên vướng vào ngọn cau
thành bảy màu đom đóm
đêm nữa phường nhà anh cúp điện
đom đóm lập lòe
hoa cà hoa cải…

p/s:chẳng có gì mới,”không tiền mãn kinh lẫn hậu hiện đại”. chỉ là một trò nghĩ gì viết nấy không sửa chữa,nghĩ ngợi…chỉ là mua vui.ai muốn làm thêm cứ viết thêm sau cái hoa cà hoa cải…vậy thôi.nhưng cảm ơn nữ sĩ MĐ.cái avar quá lung linh kỳ ảo gợi hứng cho trò chơi vu vơ này…

Advertisements