lăng nhăng

một chương kinh coran!…


Aug 14, ’08 12:31 AM

kẻ dữ

ẩn trong những trang kinh

sự thật trong tay ta

nhưng ta im lặng…

Advertisements