lăng nhăng

linh thoại


nhà thơ hỏi thượng đế:
“hoa có trước hay mụ nhà tôi có trước?”
thượng đế bảo:
“ta làm hoa theo mẫu mụ nhà của ngươi!”
nhà thơ bảo vợ:
“rõ rồi nhá!
ngày tám tháng ba
hoa
thì
thôi…”
nhà thơ hỏi thượng đế:
“cô bồ bé bỏng của tại hạ có trước
hay hoa có trước?”
thượng đế trả lời:
“bồ ngươi là nguyên mẫu của hoa hồng!”
nhà thơ bảo bồ nhí;
“rõ rồi nhá!
tám tháng ba
cưng có cần
một tấn
hoa
không?

p/s: mượn ý 2 câu đầu tiên của Lammard linnest.

Advertisements