lăng nhăng

Không đề


một đêm

lâu quá lâu

trong giấc mơ

con cá bảy màu…

Advertisements