lăng nhăng

không có trăng…


Sep 15, ’08 1:16 PM

vang động trong ta tiếng trống ếch

nhỏ xíu

tuổi thơ không trở, lại tuổi thơ đi lâu rồi

vầng trăng đỏ lừ như máu

chảy ròng trên môi

vườn bưởi bây giờ tìm không ra

và hoa cau rắc gạo sân nhà

trăng chết tươi từ thời Hàn Mặc Tử

chưa phục sinh trong ta

đêm qua tiếng trống vang từ đâu không rõ

một bàn tay nhỏ

nổi gân xanh

sao mắt em buồn thế

hay tiễn một tình xanh

không xanh?

Advertisements