nghe, thấy và viết

không biết thì hỏi thôi!…


Jul 8, ’08 6:40 PM

.nói năng phải ý tứ,như lão Nguyễn quang Lập thì tha hồ.đây dẫu gì cũng quan chức cấp huyện lên truyền hình mà cứ văng mạng,trả lời phỏng vấn “địa hình,thổ nhưỡng thế này,nhất định hướng phát triển của huyện chúng tôi phải là lông sản phụ!”.rất chi hùng biện.

nhưng lông sản phụ có gì “ưu việt” mà ông huyện phải “nhất định” làm hướng phát triển thay cho lúa?.chắc nó phải “có gì đó” mà dân thành thị không biết chăng?

không biết thì hỏi,hỏi- thì tay nhà báo khu vực nông thôn cười té ghế “ông kwan ơi! nó chỉ là nông sản phụ ,hoa màu rau củ quả đấy thôi!

không biết thì hỏi tự ti làm gì!

rõ!

Advertisements