lăng nhăng

hỏi!…


tên tuổi để làm gì?

để ngồi đâu,đi đâu cũng có đứa chào

cũng có đứa chỉ trỏ à?

tên tuổi để làm gì?

để cưa gái,để mang vào khách sạn à?

tên tuổi để làm gì?để tiếp tân để nhà hàng 5 sao à?

hôm nay ta hỏi thẳng

tên tuổi để làm gì?

bạn ta-tên tuổi để lội đồng lội ruộng

đi tìm những người nghèo

những số phận mạt hạng.những kẻ bị ruồng bỏ.những kiếp người thua kiếp chó

bạn ta… quần áo nhếch nhác

dép lê,tay nám khói thuốc rê.

bạn ta.tên tuổi gì mà dân nhà quê.

ngồi chỗ sang là ngượng

(dù chỗ sang chẳng tội tình gì)

ta buồn-có khi

ta buồn nhiều khi-ta tên tuổi làm gì?

ta xài danh ta như xài ma túy

chỉ sướng mình không giúp được ai

ta xài danh ta như xài hàng hiệu

chỉ sang mình không giúp được ai

cuộc đời khốn nạn (đương nhiên!)

cuộc đời chưa khốn nạn(đương nhiên!)

bọn lưu manh đầy rẫy

bọn cướp ngày đầy rẫy

người tử tế hiếm hoi nhưng còn đấy

còn…còn…còn…còn…

em ạ!

con ạ!

bạn ạ!

mai này tôi đi…

hãy hỏi

này kwan-tên tuổi mày để làm gì?

làm gì?

nói đi!

Advertisements