tôi thích

Entry for July 07, 2008


….biển trong lòng tay…

…trong lòng tay có biển…

(kinh Coran)

Advertisements