lăng nhăng

Entry for August 08, 2008


ta nhớ mùi sình kênh nhiêu lộc

nơi mẹ ta ngộ độc thuốc trừ sâu

bãi rau muống xanh như là cách mạng

còn mẹ ta đời vẫn thế… nát nhàu…

p/s: bài thơ nhỏ này cho võ đắc danh-gã nông dân đi xe hơi đời mới.từ cà mau lên khiêu chiến cùng kwan.ok! chỉ là vui thôi! bạn mình

Advertisements