tào lao

Entry for August 04, 2008


entry này thay cho những comment hỏi kwan về vụ ‘nhà báo”

1-Kwan suốt đời là binh nhì-bí sử thâm cung biết chết liền

2-biết không nói-nói sợ đúng-đúng sợ đánh-đánh sợ đau-đau sợ…khai (slogan của cháu Măng)

3-ở đời cùng tắc biến-biến tắc thông! biết đâu tái ông thất mã.cứ vui lên mấy anh!

4- mấy câu tống biệt hành này gửi tặng làm quà “đi về nơi xa”.mấy anh nhận cũng được-không cũng không sao

“…người chơi môn chơi ta không chơi

ta chơi môn chơi người không chơi

ta thua !ừ nhỉ ta thua thật

ngươi thắng vì chơi môn ngươi chơi…”

vậy đi!-đừng hỏi nữa kwan không biết chi thêm…

Advertisements