lăng nhăng

dg T- trêu tí được không?


Jul 29, ’08 12:53 PM

đau cấm nói!

nói cấm khóc!

khóc cấm mếu!

gì nữa đây? có gì u uất thế này?

bình tĩnh nào!

cái gì làm cho hết đau?

đau quá thì hết chứ sao!

cái gì làm cho hết đau?

quá đau ắt là sẽ hết!

ai bảo yêu người có danh-lại rất ranh!

cứ yêu người vô danh ấy-kẻ vô danh thường nhiều

kẻ vô danh thường biết yêu

ai bảo!

thôi nhé! cứ cười lên đi em ơi!

cười gằn càng tốt

những thứ õng ẹo -sướt mướt

những thứ đàn ông làm nhục đến cả cọng bún

chưa đi đã lún

thở than như ve sầu

không phải ta!

không phải ta đâu!

còn lâu!

p/s: nói thêm cho rõ.đang không biết viết ba lăng nhăng gì thì túm được cái blast của ông bạn dg T.(3 câu thơ đầu tiên đấy!).bèn có cái viết nhảm.ông dg T hoàn toàn không mang hình ảnh gì của bài thơ này!ông hoàn toàn vô can,mọi suy diễn nằm ngoài ý muốn chủ quán.

Advertisements