lăng nhăng

đối thoại từ trong tủ kính khu đèn đỏ Bangkok-Thailand


Sep 11, ’08 6:40 PM

gã ngồi góc kia quốc tịch gì?

-Hàn Quốc!

-sao mày biết?

-nhìn mặt ngu ngu.

còn gã góc kia,ghế đỏ?

-Nhật bổn!

-sao mày biết?

-nhìn mặt câng câng, xấc xấc,láo láo vì túi bộn xu!

-gã ngồi góc kia,phía sau -ghế tím?

-Đài Loan!

-sao mày biết?

-nhìn mặt dơ dơ.

thằng đầu trọc ngồi nốc bia?

-Trung Quốc!

sao mày biết?

-nhìn mặt bọn ưa đi ăn cướp

…cả thế giới đều biết!

-còn một đám kia?ngồi chung túm tụm á?

-Việt Nam!

-sao mày biết?

-nhìn ngực áo thì biết

nước dãi không!

mặt mũi khờ câm

mắt lạc thần

không tin lát nó chọn mày ,mày hỏi

coi đúng không!

Advertisements