lăng nhăng

đường với muối!…


Jul 1, ’08 1:35 PM

con đường nhỏ xíu bị bóp(cổ) nghẹt cứng từ mấy tháng nay

nhiều con đường như thế

lề thành đường như Lỗ Tấn bảo”lề nhờ người leo mà thành đường!”

sáng nay giải toả một khúc…

lòi ra một CON ĐƯỜNG RỘNG

thiên hạ sướng ngất ngư.

thì ra là thế,cứ bóp cổ những con đường cho nó kẹt xe thêm nữa,khói bụi thêm nữa,bế tắc thêm nữa…

đợi chịu hết xiết thì giải tỏa

ai cũng sướng điên quên mất

NÓ VẪN LÀ CON ĐƯỜNG CŨ -ngộp thở

có khác mẹ gì đâu?

Advertisements