lăng nhăng

có gì ở phía đông vườn địa đàng?


Aug 29, ’08 3:09 AM

có gì mà buồn đến thế?

có gì mà dửng dưng?

có gì mà lãnh cảm?

có gì mà liệt dương?

có gì mà đêm dài bất tận?

có gì mà đôi mắt vô hồn?

có gì mà vĩ cầm như cứa động mạch cổ?

có gì trong tách cà phê tối tăm?

có gì trong rượu Brandy?

có gì trong tequila?

có gì trong hầm vang nhung đen?

có gì ở phía đông vườn địa đàng?

có gì mà…

…James Dean!

Advertisements