nhảm

“chép phạt”


Aug 29, ’08 1:48 PM

lâu lâu buồn tình chơi trò giả dại

gạt vđd nhẹ nhàng.nửa đêm gọi điện mấy lần lo bạn mình sắp bị khùng!!!

vài comment …đoán mò…

vài comment thăm dò…

vài comment nghi ngờ…”đêm thấy ta là thác đổ “= đái dầm!

nó cực kỳ đơn giản chỉ là:

“KHÔNG AI CẦM ĐƯỢC NƯỚC!”

vậy thôi!

dân ta ai cũng làm “tuyên ráo” hết.-test một thói quen!

vui được một đêm he he!

Advertisements