lăng nhăng

cướp biển…vịnh Cam đai!…


Aug 30, ’08 4:07 PM

1.dong buồm một mình

anh ngủ trên những ghềnh đá san hô quên

những ngôi sao khóc rải lân tinh lên ngực nệm

con dao găm thảy sâu vào đáy vực

chùm rong êm nhung

ta-kẻ- cướp- đêm

ngọc trai đen…

ngọc trai đen…

em…

2. dong buồm một mình

anh ngắm những hoàng hôn chảy máu

màu huyết dụ sò -biển muôn đời bí mật

sóng không nói lời gì…

mắt dại

ta cứa cườm tay một nhát -kéo buồm lên!

cướp- đêm.

ngọc trai đen…

ngọc trai đen…

em…

(trích” biển nghìn thu không thèm ở lại”…từ từ rồi sẽ in 200…)

(*)camdai bay=vịnh cam đai=cấm đái bậy

Advertisements