lăng nhăng

bạn cũ…


Jul 9, ’08 4:44 PM

có con đường nào đừng lô cốt

cho ta nghĩ ngợi tí không?

có con đường nào đừng đào bới

cho ta nghĩ ngợi tí không?

………………………………………………

bạn bè còn vài thằng

nhìn lại chỉ muốn chửi

cuộc đời còn mấy tí

đã sắp về ,

vẫn có đứa than khóc chút cặn thừa quyền lực

vẫn ấm ức

…………………………………………………………………….

thôi nhé chúng mày!

lẽ ra nên sám hối

xem ngày xưa còn làm “ông nội”

có bóp cổ ai không?

có trấn lột ai không?

có trù dập ai không?

có linh hồn nào vì mình không siêu thoát được chăng?

lẽ ra nên cảm ơn trời…

chưa vớ phải

xe lăn!

………………………………………………………

đừng hỏi vì sao ta chán

u mê có giai đoạn -sao lâu thế em?

………………………………………………………………

liệu thần hồn

cái gì trần gian không biết

có chỗ khác biết

nghe các chú!

cạn ly này- tình cũ!

…………………………………………………………………

thôi!

dzô đi!

một ly!

Advertisements