lăng nhăng

70 nghìn


thơ chần dzần(trần dần)

tập thơ cả một đời người
giá bìa 70 ngàn-rẻ bèo
một đời người
giá 70 ngàn-bèo có giá hơn
vẫn không được bán

sợ cả nhà thơ không vũ khí
đã nhập cư nghĩa địa

đồ hèn!

kiếp sau còn làm nhà thơ nữa không?
nếu còn kẻ sợ
ngu gì không làm

nhưng…
đừng làm kwan
nghĩa đen lẫn bóng…

Advertisements