lăng nhăng

!!!…!!!…!!!…


im lặng đi…

im lặng đi…

bây giờ im lặng đi…

chết không ra lời nhé

im lặng đi…

hèn chi hoàng tử bé

hèn chi hoàng tử bé

hèn chi hoàng tử bé

hết hồn

…ra đi…

Advertisements